Tuuli ja Kivi Sotamaa luovat kokonaisvaltaisia elämyksiä arkkitehtuurin, taiteen ja muotoilun keinoin. Sisarusten viimeisin suuri kokonaisuus on Fazerin uusi vierailukeskus, jossa perinteinen käsityö kohtaa uusimman digiteknologian.

Vantaalla sijaitseva Fazerin uusi vierailukeskus avasi ovensa syksyllä 2016. Hanketta ajoi eteenpäin 125-vuotiaan yrityksen tarve luoda paikka, jossa ihmiset pääsevät kokemaan Fazerin elämyksellisellä tavalla sekä halu investoida suomalaiseen työhön, muotoiluun, ja arkkitehtuuriin. 

Vierailukeskuksen näyttelykokonaisuuden, myymälän, kyltityksen, vaatteiden ja monien muiden yksityiskohtien suunnittelusta sekä toteutuksesta vastasivat suunnittelijakaksikko Tuuli ja Kivi Sotamaa. Monialainen hanke edustaa kaksikolle ominaista työskentelytapaa, sillä heille yksittäinen esine on aina osa suurta kokonaisuutta, jonka tehtävänä on luoda tunnepitoinen elämys. Sotamaat vastaavat ideoinnista ja strategisesta suunnittelutyöstä yhdessä, ja kokoavat jokaista projektia varten eri alojen asiantuntijoista koostuvan tiimin.

"Vahvuutemme on perinteisen käsityön yhdistäminen digitaaliseen suunnitteluun ja valmistamiseen. Näin pystymme lyhyessä ajassa ja taloudellisesti tuottamaan kokonaisvaltaisia kokonaisuuksia, joiden kaikki elementit yhdessä muodostavat käyttäjäkokemuksen – meille se on palvelumuotoilua", Kivi Sotamaa kertoo.

"Jokainen hetki, jolloin asiakas kohtaa yrityksen, on kokemus. Kiinnostavaa onkin pohtia, nouseeko kokemus elämykseksi.” Tuuli Sotamaa

Kaksikko on yhtä mieltä siitä, että elämysten merkitys liiketoiminnassa kasvaa ja kilpailu niiden välillä kiristyy. Kivi Sotamaa huomauttaa, että vaikka elämys on sanana jopa turhan käytetty ja kliseinen, se on muotoilun oleellisin asia, sillä sen vaikutukset ulottuvat yhteiskunnalliselle tasolle. 

"Tuputtaminen on mahdotonta, mutta elämysten avulla luodaan lisäarvoa ja kiinnostusta. Kun ihmiset esimerkiksi tietävät, kuka esineen on suunnitellut ja tehnyt, tai heille on muodostunut tunnepohjainen suhde siihen vaikkapa hyvän ravintolassa vietetyn illan aikana, he ovat valmiita maksamaan siitä oikean hinnan, ja esineen valmistus voi säilyä Suomessa", hän toteaa.

Tuuli Sotamaa muistuttaa, että jokainen hetki, jolloin asiakas kohtaa yrityksen, on jo itsessään kokemus. Hänen mielestään kiinnostavaa onkin pohtia, nouseeko kokemus elämykseksi. "Me haluamme luoda tunneperäisiä hetkiä – teoksia, jotka vetoavat älyyn ja saavat ihmiset oivaltamaan ja jakamaan kokemuksensa vaikkapa sosiaalisessa mediassa."

Myös DNA:n yrityspuolen markkinoinnista vastaavaa Paula Miettistä kiinnostaa, kuinka elämysten värittämä todellisuus luo tunnesiteen brändin ja sen asiakkaiden välille. Palvelumuotoilu muokkaa vauhdilla yritysmaailmaa, mutta minkälaisia keinoja digiteknologia tuo tullessaan – millainen on tulevaisuuden asiakaskokemus?

Kohtaamisia-juttusarjassa DNA:n yritysliiketoiminnan markkinoinnista vastaava Paula Miettinen keskustelee kiinnostavien vaikuttajien kanssa ajankohtaisista, työelämään liittyvistä muutoksista ja mahdollisuuksista. Juttusarja alkoi keväällä 2016, ja sen neljänsinä vieraina ovat suunnittelijat Tuuli ja Kivi Sotamaa. #dnavierashuone

Ketkä?

Tuuli Sotamaa, 42 ja Kivi Sotamaa, 45
Suunnittelijoiden missiona on luoda kokonaisvaltaisia elämyksiä muotoilun, taiteen ja arkkitehtuurin keinoin.

Motto: Kaikki on taidetta.

Asiakaskokemuksen ja markkinoinnin asiantuntija Belinda Gerdt uskoo, että konfliktit edesauttavat innovaatioiden syntymistä. Monelle yritykselle se tarkoittaa vanhoista toimintamalleista luopumista.

Amazonilla kansainvälistä uraa luova Belinda Gerdt näkee aitiopaikalta, kuinka liike-elämän uudet innovaatiot syntyvät. Gerdtin mielestä keskeistä niiden syntyprosessissa on työyhteisön keskinäinen luottamus, joka mahdollistaa epäkohtien ja ideoiden esille tuomisen.

"Suomessa on taipumus pyrkiä rakentamaan rauhallinen ja seesteinen työyhteisö. Se, että ihmiset ovat aina samaa mieltä, ei kuitenkaan aina ole hyvä asia. Hyväksyvä ilmapiiri ihmisten välillä on toki toivottavaa, mutta samalla täytyy pystyä ravistelemaan totuttuja tapoja", Gerdt sanoo.

Oleellista Gerdtin mukaan on oivaltaa, että erimielisyyksissä piilee uusia ideoita, joista innovaatiot rakentuvat. Siksi hänen mukaansa yritysten tarvitsemaa diversiteettiä tulisi pyrkiä rakentamaan jo rekrytointivaiheessa.

"Suomessa työyhteisöt ovat vielä aika homogeenisia. Ihmisilla on hyvin samanlaiset taustat. Monenlaisen ajattelun ja osaamisen myötä syntyy kuitenkin konflikteja ja uusia ideoita – kunhan taustalla vallitsee ihmisten välinen luottamus", hän toteaa.

Gerdtin mukaan monet yritykset sokaistuvat omalle tekemiselleen ja kiinnittävät huomiota liikaa sisäisiin tekijöihin. Se on hänen mukaansa virhe, sillä aidon asiakasymmärryksen pohjalta voidaan ainoastaan rakentaa odotuksia vastaava kokemus. 

"Mietitäänpä vaikka verkkokauppojen toimitusaikoja. Vain yrityksen sisäisiä prosesseja tarkasteltaessa voidaan todeta, ettei alle viiden päivän toimitusaika ole mahdollinen, mutta asiakkaalle hyväksytty toimitusaika voi olla vain muutama päivä, tai vaikka vain tunti. Yrityksen tulee keksiä tapoja kehittää liiketoimintaa tavalla, joka vastaa asiakkaan odotuksia", hän havainnoi.

"Harvassa työtehtävässä kannattaisi jatkaa kolmea vuotta kauempaa. Kun vaihtaa tehtäviä, joutuu jatkuvasti haastamaan itseään, eikä sokaistu opituille rutiineille."
Belinda Gerdt

Gerdtin mukaan asiakaslähtöisen toimintamallin voi esimerkiksi konkretisoida kuvittelemalla asiakkaan istumassa tyhjällä tuolilla ja ottamalla osaa palaverin kulkuun. Mitä asiakas odottaisi palvelulta tai tuotteelta; mikä on hänelle aidosti tärkeää? Gerdtin mukaan uusi ajattelutapa vaatii halua luopua vanhasta toimintamallista, eikä muutoksen läpivieminen aina ole mutkatonta. 

"Muutosta voi helpottaa, kun kaikki yrityksessä tekevät jatkuvasti asioita vähän eri tavalla. Jos yritetään säilyttää nykytilaa liian kauan, tulee kriisi, kun pitääkin muuttaa kaikki kerralla", Gerdt sanoo. Hän pitää muutosmyönteisyyttä tärkeänä oppimisprosessina myös oman urakehityksensä kannalta. 

"Uskon, että harvassa työtehtävässä kannattaisi jatkaa kolmea vuotta kauempaa. Kun vaihtaa vaikka talon sisälläkin tehtäviä, joutuu jatkuvasti haastamaan itseään, eikä sokaistu opituille rutiineille, kun joutuu katsomaan asioita uudesta näkökulmasta."

DNA:n yrityspuolen markkinoinnista vastaava Paula Miettinen uskoo, että ihmiset luovat yrityksen. Siksi myös häntä kiinnostavat uusien innovaatioiden syntyprosessit ja niiden läpivieminen. Miettinen ja Gerdt tapasivat hotelli Lilla Robertsissa vaihtaakseen ajatuksia ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. 

Kohtaamisia-juttusarjassa DNA:n yritysliiketoiminnan markkinoinnista vastaava Paula Miettinen keskustelee kiinnostavien vaikuttajien kanssa ajankohtaisista, työelämään liittyvistä muutoksista ja mahdollisuuksista. Juttusarja alkoi keväällä 2016, ja sen kuudentena vieraana on Luxembourgissa kansainvälistä uraa rakentava Belinda Gerdt. #dnavierashuone

Kuka?

Belinda Gerdt, 37
Partner Programs Lead, Amazon Web Services, EMEA, Ylivoimainen Asiakaskokemus (Talentum 2016)  –kirjan kirjoittaja
Missiona on rakentaa ylivoimaisia kohtaamisia ihmisten välille.
Motto: Do one thing every week that scares you.

Yritysvalmentaja Niina Nurminen tietää, että onnistumisia syntyy, kun erilaiset ihmiset tekevät yhteisen päämäärän eteen töitä. Jos ihmiset saavat loistaa omassa tehtävässään, muodostuu asiakaskokemus, joka jättää hyvän jäljen.

Näyttelijänä kannuksensa hankkinut Niina Nurminen on oppinut, ettei teatteri-esitys tai elokuva valmistu yhden ihmisen voimin. Sama pätee yritysmaailmassa. Jokaisen onnistuneen tuotelanseerauksen, kansainvälistymisen ja markkinointistrategian takana on ryhmä ihmisiä, jonka jokaisella jäsenellä on oma tärkeä tehtävänsä. 

"Jos ihmiset arvostavat toistensa tehtäviä osana kokonaisuutta, silloin onnistutaan. Hyvässä tiimissä annetaan kaikille mahdollisuus loistaa", Nurminen toteaa.

Yhteisten onnistumisten kannalta ei Nurmisen mukaan ole edes välttämätöntä, että kaikki työyhteisön jäsenet olisivat huippusuorittajia tai asiantuntijoita. Toimiva työyhteisö koostuu monenlaisista ihmisistä ja erilaisesta osaamisesta. Siksi Nurmisen mukaan jo rekrytointivaiheessa tulisi painottaa persoonallisuutta ja oppimishalukkuutta.

"Esimiehellä on eri tehtävä kuin suorittavan työn tekijällä, mutta heillä on yhteinen päämäärä. Esimiehen tehtävänä on tarjota mahdollisuus loistaa, mutta se vaatii halua tutustua toiseen ihmisenä", Niina Nurminen

"Pitkä lista CV:ssä ei riitä, vaan on tärkeää miettiä, kuinka ainutlaatuinen persoona sopii tehtävään ja täydentää tiimiä. Kukaan ihminen ei ole valmis tai virheetön, mutta onnistumisia tapahtuu, kun kaikki haluavat tehdä yhteisen päämäärän eteen töitä, ja kokevat sen henkilökohtaisesti mielekkääksi."

Metsässä viihtyvä Nurminen vertaa ihmisiä puihin. Yhdessä puut muodostavat metsän ja samaan tapaan yksilöistä rakentuu yhteisö, jonka kollektiivinen voima on Nurmisen mukaan luovuuden elinehto.

"Metsässä puut ovat aina suhteessa toisiinsa; yksinäinen puu ei selviä myrskystä. Samalla tavalla yhdessä tekeminen keventää yksilön taakkaa ja samalla syntyy uutta – eivät hyvät ideat synny yksin kopissa ajattelemalla", hän vertaa.

Nurminen muistuttaa, että työyhteisön henki heijastuu lopulta asiakaskokemukseen; siihen hetkeen, jolloin asiakas kohtaa yrityksen. 

"Kohtaamisissa ja asiakaspalvelutilanteissa on tärkeää, onko läsnä vain oman työroolinsa tai tehtävänkuvansa kautta, vai myös aidosti omana itsenään. Kun on uteliaisuutta ja halua kohdata toinen ihminen, voi syntyä tunnekokemus, joka jättää jäljen."

Paula Miettinen vastaa DNA:n yrityspuolen markkinoinnista. Myös hänelle asiakaskokemuksen muodostava kokonaisketju on jatkuva tutkimuksen ja kehittämisen kohde. Mistä koostuu hyvä tiimi? Millaisia neuvoja Nurminen antaa tunnekokemuksen luomiseksi? Ja mitä annettavaa taiteella on johtoportaalle?

Kohtaamisia-juttusarjassa DNA:n yritysliiketoiminnan markkinoinnista vastaava Paula Miettinen keskustelee kiinnostavien vaikuttajien kanssa ajankohtaisista, työelämään liittyvistä muutoksista ja mahdollisuuksista. Juttusarja alkoi keväällä 2016, ja sen viidentenä vieraana on näyttelijä ja yrittäjä Niina Nurminen. #dnavierashuone

Kuka?

Niina Nurminen, 51
Näyttelijä ja luova johtaja, ArtSense Oy
Nurmisen missiona on vaikuttaa yritysten ja yhteiskunnan uudistumiskykyyn taiteen keinoin.
Motto: Yksin olemme puita, yhdessä olemme metsä.

Tuuli ja Kivi Sotamaa luovat työkseen kokonaisvaltaisia elämyksiä. Suunnittelijakaksikko ei tee eroa taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun välille, sillä yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka herättää ajatuksia.

Johdonmukaisuus on sana, joka esiintyy Kivi ja Tuuli Sotamaan puheessa usein. Elämykset, joita he työkseen luovat, saattavat koostua markkinoinnin, graafisen suunnittelun, arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin, tuote- ja myymäläsuunnittelun ja monen muun tekijän summasta.

"Mikäli mukana on yksikin kohta, joka ei sovi kokonaisuuteen, elämys katkeaa. Siksi meillä pieni tiimi ohjaa suurempaa, toteuttavaa joukkoa. Toimintamalli mahdollistaa myös eri osa-alueiden ristiin linkittämisen", Kivi Sotamaa kertoo.

Hallitun kokonaisuuden myötä myös yrityksen arvot tulevat paremmin esille. Sotamaiden mukaan pienetkin yksityiskohdat, kuten roska-astiat tai opastekyltit, ovat tärkeässä roolissa. Parhaimmillaan ne ovat tarinankerronnallinen mahdollisuus, jonka avulla ylitetään kävijöiden odotukset.

"Tarinasta tulee epäuskottava, jos väliin jää tyhjiöitä. Fazerilla suunnittelimme vessojen kyltteihin pupupoikia ja kettutyttöjä, joista on tullut somehitti, kun ihmiset ovat innostuneet kuvaamaan niitä", Tuuli Sotamaa kertoo.

"Suurinta luksusta koulutetuissa länsimaissa ovat aidot sisällöt, oppiminen ja älyllinen stimulaatio – ei kerskakuluttaminen.” Kivi Sotamaa

Kaiken keskiössä on taide, jonka keinoin Sotamaat kertovat pyrkivänsä herättämään ihmisissä ajatuksia. "Taiteen rooli yrityksille ja markkinoinnille on mielenkiintoinen ja haastava, koska taide ei lähtökohtaisesti ole markkinointia, eikä sen missio ole myydä mitään. Taide stimuloi ja houkuttelee ihmisiä tutkimaan suhdettaan maailmaan", Kivi Sotamaa kuvailee.

Sotamaiden Fazerin vierailukeskukseen suunnittelemasta, 9 300 oikeasta kananmunasta rakennetusta Mignon-pupusta, on tullut kävijöiden keskuudessa suosittu. Vaikka pupulla voisi ajatella olevan vain esteettinen arvo, sen avulla yritys voi kertoa toiminnastaan sekä arvoistaan ja muodostaa tunnesiteen kävijöihin.

"Taide kannustaa oppimaan ja ymmärtämään. Silti sen käyttäminen markkinoinnissa on aika vähäistä, sillä taide sekoitetaan kivoihin kuviin ja designiin – taide on kuitenkin paljon enemmän kuin nätti esine", Kivi Sotamaa sanoo.

Tulevaisuudessa taide voi hyvinkin vakiinnuttaa paikkansa osana markkinointistrategiaa, sillä kilpailu elämysten kesken kovenee. Sotamaat uskovat, että ihmiset arvostavat yhä enemmän sisältöä, jolla on arvoa ihmisen henkilökohtaisen kehityksen kannalta.

"Suurinta luksusta koulutetuissa länsimaissa ovat aidot sisällöt, oppiminen ja älyllinen stimulaatio – ei kerskakuluttaminen. Taiteen avulla tuotetut ainutlaatuiset sisällöt eivät vanhene kuten perinteiset mainonnan keinot. Lisäarvoa sisältävistä, ainutlaatuisista kokemuksista ihmiset ovat valmiita myös maksamaan", Kivi Sotamaa muistuttaa.

DNA:n yrityspuolen markkinoinnista vastaava Paula Miettinen pohtii myös omassa työssään mainonnan ja kuluttamisen roolia sekä niihin kohdistuvaa kritiikkiä. Kuinka yritys voi tulevaisuudessa erottua edukseen joukosta? Ja kuinka luodaan elämys, joka kestää aikaa? 

Kohtaamisia-juttusarjassa DNA:n yritysliiketoiminnan markkinoinnista vastaava Paula Miettinen keskustelee kiinnostavien vaikuttajien kanssa ajankohtaisista, työelämään liittyvistä muutoksista ja mahdollisuuksista. Juttusarja alkoi keväällä 2016, ja sen neljänsinä vieraina ovat suunnittelijat Tuuli ja Kivi Sotamaa. #dnavierashuone

Ketkä?

Tuuli Sotamaa, 42 ja Kivi Sotamaa, 45
Suunnittelijoiden missiona on luoda kokonaisvaltaisia elämyksiä muotoilun, taiteen ja arkkitehtuurin keinoin.
Motto: Kaikki on taidetta.

Amazonin palveluksessa kansainvälistä uraa rakentavalle Belinda Gerdtille työ merkitsee jatkuvaa kehittymistä ja rohkeita valintoja. Ilman riskinottoa ei synny tulosta.

Luxembourgissa Amazonin palveluksessa työskentelevälle Belinda Gerdtille kansainvälinen ura oli luonteva tapa kehittää liike-elämän osaamista ja astua pois omalta mukavuusalueelta.

"Nälkä kasvoi syödessä, ja halusin kokeilla, näyttäytyvätkö ura ja yritysten toiminta erilaiselta muualla Euroopassa. Olen koko urani tehnyt asioita, jotka tuntuvat alussa pelottavilta, sillä on turhaa pelätä epäonnistumista. Toki rohkeus kasvaa myös iän myötä", Gerdt toteaa. 

Kaksi vuotta Luxembourgissa on osoittanut, että riskinotto on kannattanut. Gerdt vastaa tällä hetkellä Amazonin globaaleista kumppanuusohjelmista ja -investoinneista EMEA-maissa. Laaja työnkuva vaatii kuitenkin jatkuvaa uuden opettelua ja epämukavuuden sietokykyä.

"Oli melkoinen kriisi, kun ensimmäisiä kertoja astuin lavalla satojen ihmisten eteen. Olen myös rohkeasti lähtenyt tavoittelemaan isompia tehtäviä ja uskonut itseeni, vaikka aluksi mietinkin, onko minulla tarpeeksi kansainvälistä osaamista ja kokemusta ", hän kertoo.

"Jokaisella on oikeus hyvään ja inspiroivaan työympäristöön. On hienoa, kun yritykset menestyvät liiketoiminnallisesti, mutta vaurautta voi jakaa hyvin monella eri tasolla." Belinda Gerdt

Kokemuksen myötä Gerdtin ymmärrys eri maiden välisistä työkulttuurieroista ja Suomen asemasta globaalilla liike-elämän kentällä on kasvanut. Hän kertoo yllättyneensä, kuinka edistyneitä Suomessa ollaan esimerkiksi tasa-arvoasioissa ja teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä.

"Olen joissakin maissa törmännyt lasikattoteoriaan ja muihin kliseisiin, joita luulin, ettei ole enää olemassakaan. Olen myös huomannut, että Suomessa työntekijöille sallitaan vapautta ja mahdollisuuksia toteuttaa omaa tekemistä. Digibarometrilläkin mitattuna olemme kehityksen kärkimaita."

Suomeen Gerdt ei kuitenkaan kiirehdi, sillä Luxembourgin kannustava ilmapiiri ja uudet mahdollisuudet innostavat häntä eteenpäin. Niistä yksi tärkeimmistä on omalla esimerkillä johtaminen. 

"Pyrin kehittämään osaamistani niin, että olen muille mahdollisimman hyvä esikuva, sillä uskon, että jokaisella on oikeus hyvään ja inspiroivaan työympäristöön. On hienoa, kun yritykset menestyvät liiketoiminnallisesti, mutta vaurautta voi jakaa hyvin monella eri tasolla", Gerdt muistuttaa.

Paula Miettinen vastaa DNA:n yrityspuolen markkinoinnista. Myös hän kokee kannustavan työilmapiirin rakentamisen mielekkääksi ja ensisijaisen tärkeäksi osaksi omaa työnkuvaansa. Miettinen on kutsunut Gerdtin vaihtamaan ajatuksia hyvästä johtajuudesta ja työkulttuurien eroista sekä kansainvälisen uran vaatimuksista. 

Kohtaamisia-juttusarjassa DNA:n yritysliiketoiminnan markkinoinnista vastaava Paula Miettinen keskustelee kiinnostavien vaikuttajien kanssa ajankohtaisista, työelämään liittyvistä muutoksista ja mahdollisuuksista. Juttusarja alkoi keväällä 2016, ja sen kuudentena vieraana on Luxembourgissa kansainvälistä uraa rakentava Belinda Gerdt. #dnavierashuone

Kuka?

Belinda Gerdt, 37
Partner Programs Lead, Amazon Web Services, EMEA, Ylivoimainen Asiakaskokemus (Talentum 2016)  –kirjan kirjoittaja
Missiona on rakentaa ylivoimaisia kohtaamisia ihmisten välille.
Motto: Do one thing every week that scares you.